HBO-bachelor Management – specialisatie Management voor de zorg

Beschrijving

Volg de opleiding De bacheloropleiding Management in de zorg is ontwikkeld in samenspraak met werkgevers uit de zorgsector. Behaal een officieel bachelorgetuigschrift.

Duur
Nivo